Sammanfattning

De senaste veckorna har varit en tid av fullbordan. Flera projekt har slutförts och nu är jag inne i en period då det är dags att utifrån dessa och andra pågående projekt hitta vägar vidare hur vi kan utveckla undervisningen. Denna blogg är en del av detta arbete. Genom att skriva en bloggpost varje dag har saker och ting fallit på plats. Att blogga är att ta sig tid för reflektion. Tanken med min blogg var att till en början konkretisera och dokumentera alla erfarenheter som jag gjort i samband med projektet ”Den digitala naturkunskapen”. Parallellt med detta projekt har jag också varit med och drivit ”Global Profil” och har i den miljön kunnat vara med och utveckla andra delar. Tillsammans har dessa två projekt gjort att jag ser att det går att undervisa på nya sätt och att det egentligen bara är vår fantasi och kunskap som sätter gränser för vad skolan kan utvecklas till.

Den digitala naturkunskapen
Detta projekt initierades hösten 2010 och pågick från vt 2011 t.o.m. ht 2012.

Bloggen ”Den digitala naturkunskapen”
I denna blogg dokumenterade vi allt som vi gjorde i projektet. Hela ämneslaget i naturkunskap var inlagda som ”författare” och kunde göra inlägg. Så här efteråt har jag haft en stor nytta av denna blogg för att minnas allt vi gjort och vilka verktyg mm som vi lärde oss. Den har också varit till hjälp i kommunikationen med andra. Efter de två knytkonferenserna ”Trollen och rollen” samt ”Himmel och helvete” kunde jag sammanfatta det jag ville ha sagt och twittra ut till de andra konferensdeltagarna. På detta sätt kunde jag knyta kontakter och få ut mer av konferenserna än jag skulle fått om jag inte haft bloggen. Den har också varit vårt sätt att sprida det vi lärt oss till andra lärare.

Bloggen ”Anteckningar från naturen”
Det här är mest min egen privata naturblogg men jag har använt den som extra läromedel efter t.ex. våra fjällveckor som vi har med våra idrottsklasser i åk 3. Jag gjorde några bloggposter med foton + beskrivningar på alla geologiska företeelser som vi såg och växter mm. På så sätt fick eleverna en lärobok som innehöll precis det som de själva varit med och sett i verkligheten. Detta är en idé som kan utvecklas mycket mer i olika sammanhang. Man kan också låta elever göra egna bloggar där de redovisar för varandra på detta sätt.

Den filmade slutredovisningen
Här är den filmade slutredovisningen där vi i ämneslaget i naturkunskap på Stagneliusskolan går igenom våra samlade erfarenheter av vårt projekt.

Hela presentationen som pdf
Här är själva presentationen som vi använde under genomgången. Vi gjorde den tillsammans i Google Drive och hämtade ut den sedan som PDF och AV Media la ut den på sin hemsida. Här har vi hyperlänkat till alla verktyg vi använt och alla föredrag som vi haft av gästföreläsare kan man klicka fram i presentationen.

Vårt samarbete med AV Media i detta projektet har varit mycket givande. Genom att förlägga våra föreläsningar dit har vi kunnat samarbeta med Jenny Nyströmskolans projekt ”Den digitala biologiundervisningen” och vi har också knutit en del kontakter med andra skolor och det digitala projektet inom folkbildningen.

Bloggen ”Att föra kunskapen vidare”
När projektet om den digitala naturkunskapen var slut kände jag att jag ville ha en egen blogg där jag samlar alla mina erfarenheter. Jag tänkte att det kunde vara ett bra sätt att förbereda sig inför slutredovisningen vi hade den 14 januari genom att varje dag försöka få ner alla erfarenheter och tankar. Detta har visat sig ge mer än vad jag från början trodde. Jag har twittrat ut mina bloggposter och jag är alldeles fascinerad över hur information och kunskap kan spridas i dessa tider. Fram till nu har människor i 23 olika länder sett vad jag skrivit och jag har fått respons och tips från lärare uti Sverige som jag aldrig träffat. Genom facebookgruppen ”Förändra skolsverige” är jag nu med i en dialog om hur vi kan förändra den svenska skolan. Fick också ett erbjudande att gästblogga i projektet ”Bedömning för lärande” som gjorde att jag fick upp ögonen för deras projekt som jag säkert kommer att ha användning av i framtiden.

Global Profil
I Global Profil har vi under året som gått försökt att utveckla en case metodik i vår undervisning. En del av detta projekt har varit att göra en hemsida och blogg som skall vara navet i vår undervisning och vår internationella kommunikation. Denna sida har vi valt att också ha som vårt tävlingsbidrag i Webbstjärnan.

Internationell hemsida: Global Profile
Detta skall bli vår officiella hemsida och är vårt Webbstjärneprojekt. Genom att delta i detta projekt har vi tillgång till support som har varit väldigt bra att ha. Det är inte helt lätt att bygga upp en sida i WordPress om man inte är van. Men så fort man har stött på ett problem har vi bara kunnat slå en signal till David Larsson, en gammal Kaggelev som nu arbetar på Webbstjärnan, så har han hjälpt oss. Ett ovärderligt stöd!
På denna sida är det meningen att vi skall ha all vår internationella kommunikation mellan resorna, lägga in eleverarbeten mm. På denna sida skriver vi på engelska.

Twitterkonto: Globalprofilkal
För att kunna twittra ut det vi skriver i vår blogg har vi skapat ett eget twitterkonto för Global Profil. Genom detta kan vi också få information genom att följa journalister, organisationer och andra afrikanska twittrare.

Facebooksida: Global Profil Kalmar
Denna sida är tänkt att nå ut till de elever som är intresserade att gå Global Profil och till ”allmänheten” och föräldrar t.ex. som vill veta mer om vad vi gör.

Radioprogram Klotet 19 december 2012: Hållbarhetsundervisning i på Global Profil i Kalmar: Resor, Klotet och Wikipedia-prov
Under höstens resor till Uganda och Sydafrika samarbetade vi med Vetenskapsradion Klotet. Några av våra elever gjorde radiodagböcker och här är inslaget med dessa som sändes den 19 december 2012.

Wikipediaartiklar
När eleverna kom hem fick de som examinationsuppgift skriva artiklar på Wikipedia om det som de varit med om. Här har jag använt denna blogg för att beskriva vad de gjort och sprida idén. Vi fick mycket bra hjälp av Sophie Österberg från Wikimedia för att kunna göra detta.

Internationella programkontoret
En av våra finansiärer för Global profil är Internationella programkontoret. I höstas besökte de oss på vår resa i Sydafrika. Vi fick också många frågor om hur vi byggt upp vårt projekt.

Inlärningsprocessen

Bild

I flera år gick jag och funderade över om det finns en universell inlärningsprocess som gäller för all inlärning eller är det olika inlärningsprocesser för olika saker man lär sig? Finns det en process för hur man lär sig naturkunskap och en annan för t.ex. hur man lär sig spela fiol?

Så en dag fick jag en bild för min inre syn av hur inlärningsprocessen ser ut som tycktes gälla universellt! Den är som en spiral med fyra olika faser som kommer igen allteftersom spiralen rör sig uppåt:

inlärningsprocessen

1. Kunskap – förförståelse
När man skall lära sig något om ett nytt område har man ofta mer eller mindre kunskap om det innan. Detta brukar man kalla förförståelse. Denna kan man ha fått från tidigare studier, TV och andra media, föräldrar, kompisar och egen erfarenhet m.m. Innan man börjar studera ett nytt område kan det vara bra att försöka skriva/rita/minnas det man kan om det.

2. Fokusera på inlärning
Innan man kan ta in nu kunskap behöver man fokuser/koncentrera sig på att ta in kunskap. Är man mycket intresserad går detta av sig själv. Har man mycket annat i huvudet behöver man försöka lägga undan tankarna och bli närvarande och koncentrerad. Allt som stör koncentrationen som t.ex. glömda pennor, böcker, för sen ankomst, ovidkommande prat mm gör inlärandet svårare.

3. Ta in ny kunskap
Sättet vi kan ta in ny kunskap är många. Alla har vi olika inlärningsstilar. Några föredrar att läsa själva, andra lär sig bäst i grupp. Några lär sig bäst genom att se, andra genom att lyssna eller göra. Man skall försöka lära känna sig själv och vilka sätt man lär sig bäst igenom. Som lärare kan man underlätta för eleverna genom att lägga upp undervisningen på ett varierande sätt.

4. Integrera ny kunskap – skapa nya inre föreställningar
Ett viktigt moment för att verkligen lära sig en sak är att kunna integrera den nya kunskapen med det man redan vet. Är det ett helt nytt område man får kunskap om kan man integrera det genom att systematisera och strukturera det nya man lär sig så man får tydliga och förståeliga inre föreställningar/bilder av hur det är.

Den nya kunskapen byggs sedan på och inlärningsprocessen går vidare i en spiral under hela livet; det livslånga lärandet.

Några veckor efter att jag fått denna bild till mig hörde jag ett program på radio om en norsk undersökning som försökt ta reda på varför en del elever har så svårt för sig och en andra förstår och minns något efter att bara hört eller läst det. Det de kommit fram till var att de elever som hade lätt för sig kunde sätta ihop det nya de skulle lära sig med det som de redan visste och byggde hela tiden på sin förståelse. De kunde alltså integrera den nya kunskapen med den de hade innan.

Förändrad undervisning

Under det senaste ett och ett halvt året har jag ändrat min undervisning totalt. I min blogg kommer jag att berätta och reflektera över det jag gör och hur arbetet och mina tankar fortskrider. Genom att skriva om det här hoppas jag att jag också kommer att få kommentarer från andra och att på så sätt kunna utveckla mitt sätt att arbeta vidare.

Utbildningsväsendet står idag inför det kanske största paradigmskiftet någonsin. Att vara lärare nu är något av de mest spännande yrken man kan jobba med.

 Traditionell undervisning

Jag har varit lärare i större delen av mitt liv. I många år gjorde jag som de flesta av oss lärare gjort sedan folkskolan bildades 1842. På lektionerna gick jag igenom ett stycke i läroboken, gav det i läxa och förhörde det veckan därpå. Till sin hjälp fick eleverna instuderingsfrågor att svara på. När ett område var färdigt hade jag prov på det. Parallellt med detta hade jag labbar också eftersom jag undervisar i ämnet naturkunskap.

År efter år kändes det som att eleverna bara läste för proven. När jag förhörde läxan hade inte många läst den ordentligt. De väntade med att läsa in texten i läroboken till dagen innan det var prov. Då råpluggade de och många fick godkänt och var i regel nöjda med det. Om jag någon gång frågade dem om något som vi gått igenom ett halvår innan var det bara någon av dem som kunde svara.

Detta kändes inte helt bra. Men det fungerade hjälpligt i alla fall. De duktiga fick sina höga betyg och de som bara ville ha godkänt fick i regel det. Men hur mycket av det jag försökt lära dem satt kvar och blev till något som de kunde ha nytta av längre fram i livet? Det var ju ändå grunderna för de livsuppehållande systemen på jorden som jag  lärde dem. Viktig kunskap för att kunna ta bra beslut nu och i ett framtida samhälle.

Jag försökte på olika sätt variera undervisningen och lyckades hyggligt i många fall men ändå kändes det inte helt rätt.

Hur jag själv lärt mig

Det var inte så jag själv lärt mig om naturen. Genom att vara aktiv fältbiolog och vara ute i naturen och teckna det jag såg växte det fram ett intresse som gjorde att jag satsade på att bli biolog och senare lärare. Min biologilärare i gymnasiet, Viking Olsson, hade aldrig prov med oss. Vi fick oförberedda läxförhör istället och en viktig del av det han examinerade oss på var våra labbrapporter och andra arbeten som vi fick göra själva eller tillsammans. Vi fick ibland sitta i grupper och försöka att själva bena ut det viktiga i det vi skulle lära oss. Det arbete som vi t.ex. fick göra i ekologi minns jag än idag över trettio år senare.

Jag försökte att gå över till oförberedda läxförhör i några av mina klasser  men det fungerade inte. Att man skall visa sin kunskap på prov satt liksom i väggarna på min skola.

Global profil

I Global profil där jag arbetat tillsammans med mina kollegor Bosse, Åse och Linda har vi sedan starten använt oss av elevaktiva arbetsmetoder. Mina kollegor var mycket kunniga i att använda simuleringar och jag har lärt mig mycket av att arbeta med dem.

Genom att förbereda och sedan göra en resa till Uganda eller Syd Afrika med eleverna har jag fått vara med om de mest genomgripande förändringar jag sett hos elever. De får en kunskap de inte kunnat få på annat sätt och mognar som människor. Vi har aldrig haft någon lärobok i den kursen. Vi har arbetat med verkligheten som lärobok.

 Gymnasiereformen – en chans till förnyelse

2011 när den nya gymnasiereformen skulle sjösättas och alla kurser, kursplaner och betygskriterier skrevs om såg jag en möjlighet att börja en förändring av mitt sätt att undervisa i naturkunskap. Innehåll och betygskriterier ändrades. I naturkunskapen lyfte man fram att förstå den vetenskapliga metoden och att t.ex. kunna ställa frågor som gick att besvaras vetenskapligt.

Vi hade läsåret innan haft en kurs i vårt ämneslag om något som kallas ”socioscientific issues”, ett sätt att undervisa med hjälp av etiska dilemman med natur- och samhällsvetenskaplig anknytning. Detta passade väldigt bra in i de nya naturkunskapskurserna.

Vårt ämneslag hade också satt igång ett utvecklingsprojekt som vi kallade ”Den digitala naturkunskapen!. Vi skulle se hur vi kunde utveckla vårt ämne med hjälp av alla nya digitala resurser som kommit fram de senaste åren.

När skolan skulle börja igen på hösten 2011 tänkte jag ”nu eller aldrig”. Ska jag ändra min undervisning så skall jag göra det nu!

Så här har min undervisning förändrats

  •  Har gått från lärobok till öppna läroresurser och ”flipped classroom”. Genom att låta eleverna gå igenom ett material jag tagit fram , en film, ett radioprogram, en intressant sida på internet eller en inspelad genomgång hemma kan jag använda tiden på lektionerna med att låta eleverna jobba med fördjupande uppgifter. Jag finns tillgänglig för de elever som behöver hjälp och jag får mer tid att sitta hos de elever som behöver mer hjälp. Istället för lärobok så byggs det under hela kursen upp ett läromaterial som eleven sedan kan få med sig när kursen är slut. Innan eleverna fick varsin dator fick eleverna bygga upp det i en pärm. Nu när vi har vår 1-1 satsning får de allt material i digital form och lägger in det på sina datorer.
  • Har gått från prov till loggbok och andra alternativa examinationsformer som argumenterande uppsats, rollspel, ”radioprogram”, att skriva wikipediaartikel, rapporter, case mm. Undervisningen skall så mycket det går utgå från elevernas egna frågor.
  • Har gått från att eleven arbetar ensam till ett kollaborativt arbetssätt. Läsåret 2011/2012 började vi arbeta med ”basgrupper” efter ett föredrag av Urban Hansson på vår Kick off. Har provat det på olika sätt och utvecklar det vidare.
  • Har gått från att eleverna skall plugga fakta till att lösa etiska dilemman. På lektionerna försöker jag att arbeta med ”Icke Googlebara” frågor med eleverna.
  • Har gått från att försöka utbilda ”naturvetare” till elever med ett ”journalistiskt” förhållande till kunskap. Eleverna skall vara tillräckligt insatta i naturvetenskap och global frågor så de kan ta ställning i samhällsfrågor, hitta information när de behöver, vara källkritiska, få en bred allmänbildning och få en kompetens de behöver när de skall läsa vidare eller arbeta ute i samhället.
  • Har gått från att bara tillhöra ett ämnes- och arbetslag på min skola till att tillhöra ett globalt ämnes- och kollegielag via Twitter, Facebook och Google+. Där ingår inte bara lärare utan även forskare, journalister och många andra yrkesgrupper. Jag har utvecklat ett PLN (personal learning network) som aldrig hade gått att utveckla så fort och så stort utan de nya digitala möjligheterna.

Neoteni och lärande

Neoteni är ett begrepp inom evolutionsbiologin. Det betyder att ungdomsformen av en organism blir könsmogen och behåller sina ungdomsdrag in i vuxenlivet. Det finns en teori som säger att det var så som ryggradsdjuren  kom till. En avlägsen släkting till tunikaterna, den grupp organismer som bl.a. sjöpungarna tillhör, hade en larvform som började föröka sig utan att bli till en ”normal” tunikat. Det var så den sk pikaian kan ha uppkommit; fiskarnas föregångare.

Neoteni kan också ha haft en roll med i spelet när vi blev människor. För några år sedan läste jag en bok där författaren jämförde barns skallar inom de större apornas, de tidiga förmänniskorna och dagens människoart. Det man kunde se var att barnens skallar liknade väldigt mycket de utvecklingssteg som komma skulle. En schimpans unges skalle är mycket mer lik en människas än en vuxen schimpans skalle är t.ex.

Tittar man på de stora apornas beteende också så har de en intensiv period av lärande när de är små enligt denna teori. När de blir vuxna avstannar det intensiva lärandet. Deras liv byggs mer upp av fixa rörelsemönster och beteenden. Så fungerar inte människan. Det kan vara så att genom neoteni har människan mist sitt forna ”vuxna” beteendemönster och blir ur lärandets synvinkel aldrig vuxen. Vi lär oss ständigt genom hela vårt liv.

Att syssla med lärande är att syssla med en av de saker som gör oss till människor.

Referens

  • Silverin, Bengt & Silverin, Björg (2002): Zoologisk morfologi. Studentlitteratur.
  • Henschen, Folke (1971): Människans utveckling. Furnus