Lärare och journalist driver toleransarbete i fd Jugoslavien

Idag fick jag träffa läraren Masa och journalisten Maja som samarbetar med att driva ett förståelse och toleransprojekt i fd Jugoslavien. Anledningen till att de kom till Torslunda skola ikväll är att de är med i ett tidsreseprojekt tillsammans med länsmuseet i Kalmar. De berättade med inlevelse om olika projekt.

Ett av Projekten var ”C31 Centre for Developing Childrens Rights Culture”.  I det projektet hade man tagit fram en metod där man lät barn och ungdomar som varit eller är flyktingar att prata om deras liv utifrån en 3D karta. På den kartan fick de symboliskt bygga modeller av de ställen där de bott och sedan berätta om dem för att på så sätt bearbeta det som de varit med om.

Maja hade jobbat med ”Foundation independent Media” där man tog fram olika dokumentärer och mediaproduktioner för att visa sanningen om vad som hände på Balkan. Dessa kunde sedan vara en grund i de undervisningsprocesser som Masa sedan tog fram. ”Telling a story is a part of the healing process” var ett citat de visade under kvällen. ”To listen, to be heard, to understood”

Ett intressent projekt var också ”Museum of the past for the future – history heritage for ww2 as a platform for education for human rights and tolerance”. Där lät man elever gå igenom en läroprocess där de fick sätta sig in i olika personers öde under andra världskriget och se på vad som hände från olika vinklar. De fick bl.a. med hjälp av en staty  ställa sig i situationen att man var en soldat som avrättade skolungdomar. Sen fick man ställa sig i skolungdomarnas ställe och tänka sig in i hur det var att få gevären riktade mot sig.

Hela kvällens föredrag var ett fint exempel på hur journalister och lärare kan samarbeta för att bygga en bättre framtid. Journalisten tar fram och producerar aktuellt material om olika händelser för att få fram sanningen så tydligt som möjligt och ur flera vinklar. Läraren driver sedan läroprocessen med eleverna så de kan ta till sig materialet på ett bra sätt.

Tidsresa: Freedom tree i Entebbe 1954

Denna dag ägnades åt året 1954, en dag i september. Folk hade samlats vid den öppna platsen runt ”Kirundu tree” i Entebbe. Guvernören i protektoratet Uganda, Andrew Coven, skulle komma och berätta varför han skickat Kabaka
Muteesa II i exil i London. En grupp musiker spelade på trummor och xylofon. Folk dansade runt och gladdes. En annan grupp skrev paklat.

(fortsättning följer)

Förberedelse tidsresa

Dagen ägnades åt förberedelser för tidsresan i Entebbe som vi skall ha imorgon onsdag. Genomgång med Ebbe Westergren och hans team inne på kommunhuset i Entebbe. Vi fick höra själva historien och de roller vi skulle ha. Vi skall ha ett möte under ”Freedom Tree” 1954. Guvernör Andrew Coven kommer berätta om den brittiska administrationens planer på att göra en federation av länderna runt Viktoriasjön. Många Ugandiska talaren och frihetskämpar kommer att tala.

Tidsresor

Idag träffade jag den grupp som planerar den tidsresa som vi skall göra i Uganda när vi åker dit om en vecka. Det är Ebbe Westergren på Kalmar läns museum som kommer att leda den. Han har i 15 års tid åkt runt över världen och introducerat tidsresor som en pedagogisk metod. Denna vecka har han en kurs i tidsresemetodik för en grupp från Uganda på länsmuseet. Den tidsresa vi skall genomföra kommer att utspela sig vid ”Fredoom tree” inne i Entebbe vid tiden för frigörelsen från britterna i början av 60 talet.

Om allt går enligt planerna kommer den grupp som åker till Sydafrika att ha en tidsresa i Tintown som utspelar sig vid ungefär samma tid. I vår när våra kollegor och elever från Entebbe och Port Shepstone kommer till Kalmar skall vi ha en tidsresa i Funkabo/Berga vid 60 talets början när skolan byggdes där.

Länsmuseet har genomfört tidsresor ute i Europa (t.ex. Baltikum), USA och Afrika. Sedan flera år har tidsresor varit ett sätt för sydafrikanerna att försona sig med sitt förflutna. Nu har man även börjat att arbeta i Kenya och Uganda.

Det hela började redan 1986 i Kalmar med en tidsresa till stenåldern. Det är en mängd klasser som sedan dess genomfört tidsresor i Kalmar med omnejd.

Det går till så att man väljer ut en plats. Sen bestämmer man tid som tidsresan skall utspela sig på. De som leder tidsresan tar fram ”roller” dvs ”riktiga” människor som kan ha varit med vid den tiden och den plats man valt. Man bestämmer en ramberättelse eller en ramhändelse som man skall spela.Länsmuseet har en stor klädgarderob där kläder från en många tidsepoker finns att låna till tidsresorna

Deltagarna får läsa in sig på sin roll och sedan när de är med i tidsresan ha tidsenliga kläder på sig. Man börjar med en liten ceremoni och sedan är man i den tid som tidsresan ska vara i. Var och en spelar sin ”roll” och pratar om det som man antagligen pratade om vid den tiden på den platsen. De som planerat tidsresan ser till att det händer något och att det blir en berättelse från den tiden som alla de som är med deltar i.

Efter själva resan har man en ”debriefing” där man talar om vad man lärt sig och förstått  under tidresan.

På Kalmar läns museums hemsida går det att läsa mer: tidsresor.