Radion som öppen lärresurs – lägesrapport

I vintras startade vi utvecklingsprojektet ”radion som öppen lärresurs” för att sprida idéer och kunskap om hur radion kan användas i lärarjobbet och undervisningen. Grunden för projektet var studieresan till Sveriges Radio i Stockholm. Vi var ett ganska stort gäng som fick möjlighet att stifta bekantskap med olika redaktörer och höra hur man tar fram radioprogram nuförtiden och tar hjälp av sociala medier för att underlätta kommunikationen mellan redaktion och lyssnare. En förutsättning för att vi skulle kunna göra besöket var att vi lovade att vi skulle sprida kunskapen om hur man kan använda radion i sitt jobb som lärare till andra skolor i Sverige.

När vi kommit hem tog jag kontakt med Sveriges Radio P4 Kalmar för att få till ett studiebesök där också för att få mer kunskap om lokalradion. Till det besöket kunde ingen av de som var med i Stockholm komma utan det blev en helt ny grupp av lärare.

I projektet låg det också att få hjälp av Alastair Creelman på Linnéuniversitetet att få en inblick i hur det ser ut internationellt med radion som öppen lärresurs. Alastair föreslog att vi skulle ha med det på ett webbinarium. Den 27 maj hade vi det och förutom jag och Alastair så deltog Yasmine El Rafie från Sveriges Radio och eleverna Hanna Marelius och Rut Näsman.

Hannas, Ruts och min presentation på Webbinariet har sedan legat till grund för en artikel som i dagarna blir publicerad i tidskriften ”Datorn i utbildning”. Vi jobbar också med en artikel på engelska till tidskriften ”Learning and leading” som är ISTES tidskrift. Den fick vi förfrågan om att skriva efter att Daniel Åkerblom, Mats Lindahl och jag bland annat presenterat radiodagboksprojektet under vår ”postersession” om ”digital citizenship” på ISTE 2013 i San Antonio.

När jag tog kontakt med Skolforum för att höra om de var intresserade av ett föredrag om ”radion som öppen lärresurs” så ville chefen för skolforum ha två föredrag! 28/10 berättade Marie-Louise Kristola och jag om detta och 29/10 Yasmine El Rafie och jag. Båda dessa föredrag filmades men än så länge är det bara föredraget den 29/10 som är utlagt på Skolforums Bambuserkanal.

Torsdagen den 14 november kommer jag att ha ett föredrag på AV Media där jag sammanfattar och sätter in radion som öppen lärresurs i ett transmediaperspektiv. Paulina Bäckström, fd elev på Stagneliusskolan, kommer också vara med och berätta om hur det var att göra radiodagböcker.

Skolforum dag 2 och Guldäpplemingel

Mässan öppnade 09.00. Gick direkt till ”Studion” på mässan och kopplade upp min dator. Yasmine El Rafie kom och prick 09:15 startade vi vårt föredrag om ”Radion som öppen lärresurs. Det satt bara tre i publiken och det kändes lite pinsamt. Men allt streamades och filmades så hela föredraget kommer kunna att ses via en länk.

På Eva Grundelius och mitt föredrag kom det fler. Det var nästan 30 stycken.

På ”den digitala naturkunskapen” som vi i ämneslaget i naturkunskap på Stagneliusskolan höll i kom det inte så många heller men de som kom verkade intresserade och hade en hel del frågor efteråt.

Sista föredraget var ”Global profil”. Vi hade fått en jättesal. Vi bad alla sätta sig närmare scenen så vi kunda prata utan mikrofon. Efteråt kom det fram några yngre kvinnor som sa att de skulle starta en liknande utbildning i Stockholm. Kanske var vårt föredrag ändå till hjälp för några?

Efter skolforum var det dags för guldäpplemingel på Sveriges kommuner och landsting inne på Hornsgatan. På 12:e våningen samlades vi och efter att rätt många blivit intervjuade på scen av Peter Becker från DIU (datorn i undervisningen) var det dags för finalisterna och vinnarna att gå upp: Pia Lidegren, Jonas Lindahl, Katarina Rüten Lüter och Daniel Gumeison.

Scenframträdandena avslutades med att Bodil Jönsson fick kommentera vinnarna.

Det sades många kloka ord på den dryga timme som scenframträdandena varade innan det var dags för lite tilltugg coh mingel.

Naturmorgon ur ett transmediaperspektiv

Gick upp tidigt idag. Skulle passa tiden för att åka till Stockholm med bussen 08:35. Satte på Naturmorgon strax efter klockan sex. Jag har under de senaste dagarna tänkt mycket på detta med transmedia som Jason Ohler lärde mig i somras i San Antonio. Om det nu är så att dagens media utvecklas mer eller mindre medvetet i en transmediainriktning hur skulle det se ut om man medvetet utvecklade några produktioner fullt ut i den inriktningen. Under frukosten funderade jag på hur naturmorgon skulle kunna utvecklas med ett transmediaperspektiv.

Naturmorgon skulle kunna göra planerade inspelningar från de olika huvudbiotoperna vi har i Sverige. De skulle kunna ta upp varför de är viktiga att bevara och sköta på ett hållbart sätt och hur detta görs. När serien av reportage gjorts och sänts ges det ut en bok om Sveriges naturtyper tillsammans med artdatabanken. Naturmorgons reportage läggs in på en hemsida som är ett komplement till boken. Samtidigt aktiveras intresserade runt om i Sverige att skriva om dessa naturtyper i Wikipedia. Dels under respektive artikel om själva naturtypen men också i varje kommun där viktiga naturtyper beskrivs lokalt.

Sveriges fenologi kunde naturmorgon rapportera om och samarbeta med dels de universitet som forskar på det och med SvT:s ”Mitt i naturen”. Här skulle naturmorgon bli navet i ett ”citizen science” projekt om hur årstiderna ändras i vårt land. Detta är viktigt ur ett klimatförändringsperspektiv. Här kunde ett samarbete med vetenskapsradion Klotet också kunna ske där Klotet reder ut fenologin i ett klimatförändringsperspektiv i något inslag. I En fenologisajt som sköts av forskare sammanställs alla inslag. Ett seriemagasin om fenologi görs och ges ut. Samarbete med National Geographic som gör ett liknande projekt utvecklas och rapporteras om.

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige följs upp och nedslag görs på de platser som Selma Lagerlöf beskriver under ett år. Hur ser det ut nu? Historien om boken reds ut i Lundströms bokradio. En e-bok med de inlagda reportagen ges ut full med vackra fotografier förr och nu: ”Ett sekel efter Nils Holgerssons underbara resa”

Svenska naturförfattare presenteras under ett år. Detta sker också i samarbete med Lundströms bokradio som tar upp de litterära aspekterna medan naturmorgon tar upp författarnas naturintresse och naturskildringar. En multimediabok ges ut med de samlade reportagen som ljudklipp tillsammans med artiklar och foton. Detta projekt görs i samarbete med DN eller SvD som också har en serie med artiklar som kompletterar radioprogrammen och som kommer ut samma dag som inslagen sänts.

Citizen science som begrepp och företeelse tas upp och rapporteras om. Sveriges Natur tar samtidigt upp det i ett temanummer. De olika projekten som pågår i Sverige följs regelbundet under ett år och resultat sammanfattas i en ”naturmorgon årskrönika special” som sänds efter nyår där det gångna årets naturhändelser sammanfattas. Detta ges också ut i ett häfte som ges ut i samarbete med Artdatabanken och naturhistoriska riksmuseet. En utställning om ”Citizen science” görs av riksmuseet som sedan går på turné genom landet. Ett dataspel tas fram tillsammans med Jane McGonigal som skall inspirera ungdomar och andra intresserade att bidra till forskningen om vår natur och att skydda den.

”Geoliteracy” tas upp som begrepp och ett reportage från Washington och National Geographic education görs. Ett av programen handlar om detta begrepp och exemplifieras från en plats man besöker en lördag. Samarbete med geografilärarnas förening görs och en sammanfattning av alla reportage görs i en artikel i deras tidskrift.

Några klasser med ungdomar som reser på längre resor får göra radiodagböcker som sänds med jämna mellanrum.

Detta var några förslag på hur radioprogrammet ”Naturmorgon” skulle kunna utvecklas genom ett medvetet genomtänkt transmediaperspektiv. Genom transmedia skulle vi kunna effektivisera och engagera för ett samhällsarbete för ett hållbart samhälle på ett nytt sätt.

Skolforum

Om ett par veckor är det Skolforum i Älvsjö. Varje höstlov brukar Älvsjömässan att fyllas av lärare, utställare och seminarier om skola, lärande och allt som där hör till. I år kommer vi från den sydöstra delen av Sverige att ha ett antal föreläsningar och workshop själva och tillsammans med andra från andra delar av landet.

Måndag 28 oktober

10:00 – 10:45 Wikipedia i undervisningen. Studion
John Anderson från Wikimedia kommer att berätta om Wikipedia och jag kommer att ge min syn på Wikipedias möjligheter i skolan.

11:00 – 12:00 Radion som öppen lärresurs. Studion
Marie-Louis Kristola från Klotet kommer att berätta hur vetenskapsradion Klotet arbetar för att utveckla sin publikkontakt och hur de gör sitt material tillgängligt på webben mm. Jag kommer att berätta hur jag som lärare använt mig av detta.

14:45 – 15:45 Hållbar kommunikation för hållbart lärande. K12
Eva Grundelius och jag kommer att berätta om hållbar kommunikation och hur det kan bidra till ett hållbart lärande.

Tisdag 29/10

09:15 – 10:00 Radion som öppen lärresurs. Studion.
Idag är det Yasmine El Rafie som är utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio som pratar om vad som sker inom radion när det gäller sociala medier och publikkontakter mm. Jag kommer att berätta hur jag som lärare arbetade med radion och programmet ”ligga med P1” som öppen lärresurs inom ämnet sex och samlevnad som nu ligger i naturkunskapen.

10:30 – 11:30 Hållbar kommunikation för hållbart lärande. K12 Repris från måndagen.

13:45 – 14:30 Den digitala naturkunskapen. A5
Ämneslaget i naturkunskap berättar om utvecklingsprojektet ”den digitala naturkunskapen”.

15:15 – 16:00 Global Profil. A8
Arbetslaget i Global Profil berättar om sina kurser och hur det är att ha ett utbyte med fyra skolor i Entebbe och fyra skolor i Port Shepstone och arbeta för lärande för hållbar utveckling.

Onsdag 30 oktober

12:15 – 13:15 Att se och beskriva verkligheten. A7
Här kommer jag att lära ut de 10 övningar jag satt samman för att lära och träna eleverna hur man kan se och beskriva verkligheten.

13:45 – 14:30 Socioscientific issues (SSI) i undervisningen. A5
Mats Lindahl, Daniel Åkerblom och jag kommer att berätta hur vi arbetat med forskningsprojektet om SSI i naturkunskapen.

14:45 – 15:45 Att se och beskriva verkligheten. A6 Repris från tidigare under dagen.

Klotets animering om IPCC

Klotet fortsätter att utveckla sitt transmediakoncept. Idag fick jag ett meddelande från Marie-Louise Kristola, programledare för Vetenskapsradion Klotet. Hon skickade länken till deras första animation. Den är gjord som Ken Robinssons berömda föredrag om skolans historia och Kristina Alexanderssons animering om Creative Commons. Nu tar Sveriges Radio ett steg framåt för att bli en ännu bättre källa för öppna lärresurser

Open SNH

På vår facebooksida ”Radion som öppen lärresurs” lades det in en intressant länk idag. Det var en länk till ”Open SNH”. SNH står för ”samverkan för nätbaserad högskoleutbildning. Det var en sida med öppna lärresurser i Vetenskapsteori och metod.

SNH är en samverkansorganisation mellan högskolan i Gävle, Luleå tekniska högskola, Mittuniversitetet och Utbildningsradion.

ISTE 2013 – Presentation av vårt projekt

ISTE 2013 Tisdag-3

Idag fick vi presentera vårt projekt om ”Digital citizenship” från Kalmar. Det var ett av två europeiska projekt som presenterades här i år. Jag såg ett projekt från Norge på ”poster session” igår. Deltagandet från Europa är inte så stort på ISTE.

När man talar om ”digital citizen” i USA menar de flesta hur man skall uppträda på ett bra sätt på nätet. Vi ville utvidga begreppet och visa på hur man kan få elever att bli engagerade samhällsmedborgare genom deras arbeten i undervisningen. Att öppna upp skolans väggar och låta elevernas röst ljuda ut över samhället.

ISTE 2013 Tisdag-6

Vi berättade om Daniels projekt där hans elever fick studera vargfrågan och avsluta sitt arbetsområde genom att skriva till miljöministern. Vi visade ””Hållbart Fredriksskans” där mina elever fick utveckla förslag på hur man skall göra med den gamla idrottsanläggningen som är granne med vår skola och sedan diskutera detta med projektledaren på kommunen. Radiodagböckerna efter Uganda och Sydafrikaresan var nästa projekt som presenterades. Sist men inte minst Wikipediaprojektet där våra elever på Global profil skrev artiklar om något de varit med om och erfarit under deras resa.

Vi fick många intressanta kontakter med utbildare i USA som letat upp vår ”poster session”. Bland annat kom det förbi en kvinna som i flera år försökt att utvidga begreppet ”digital citizenship” på det sätt som vi visade. Hon hade bloggat i flera år om detta. Utbildare som arbetar med ”Project based learning” sa också att de kände igen sig. De svenska lärare som var här kom också förbi så vi fick träffa dem.

ISTE 2013 Tisdag-7 ISTE 2013 Tisdag-5 ISTE 2013 Tisdag-2

Webbinarium: Radion som öppen lärresurs.

Idag hade vi webbinariet om radion som öppen lärresurs.

Vi som skulle vara med samlades i adobe connect rummet en timme innan och checkade att det tekniska fungerade.

Här är länken till webinariet:

https://connect.sunet.se/p997azu7oo1/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Det var en intressant erfarenhet att få ha varit med. Webinariet som form kan säkert utvecklas och bli till något verkligt användbart inom utbildning.