Sammanfattning

De senaste veckorna har varit en tid av fullbordan. Flera projekt har slutförts och nu är jag inne i en period då det är dags att utifrån dessa och andra pågående projekt hitta vägar vidare hur vi kan utveckla undervisningen. Denna blogg är en del av detta arbete. Genom att skriva en bloggpost varje dag har saker och ting fallit på plats. Att blogga är att ta sig tid för reflektion. Tanken med min blogg var att till en början konkretisera och dokumentera alla erfarenheter som jag gjort i samband med projektet ”Den digitala naturkunskapen”. Parallellt med detta projekt har jag också varit med och drivit ”Global Profil” och har i den miljön kunnat vara med och utveckla andra delar. Tillsammans har dessa två projekt gjort att jag ser att det går att undervisa på nya sätt och att det egentligen bara är vår fantasi och kunskap som sätter gränser för vad skolan kan utvecklas till.

Den digitala naturkunskapen
Detta projekt initierades hösten 2010 och pågick från vt 2011 t.o.m. ht 2012.

Bloggen ”Den digitala naturkunskapen”
I denna blogg dokumenterade vi allt som vi gjorde i projektet. Hela ämneslaget i naturkunskap var inlagda som ”författare” och kunde göra inlägg. Så här efteråt har jag haft en stor nytta av denna blogg för att minnas allt vi gjort och vilka verktyg mm som vi lärde oss. Den har också varit till hjälp i kommunikationen med andra. Efter de två knytkonferenserna ”Trollen och rollen” samt ”Himmel och helvete” kunde jag sammanfatta det jag ville ha sagt och twittra ut till de andra konferensdeltagarna. På detta sätt kunde jag knyta kontakter och få ut mer av konferenserna än jag skulle fått om jag inte haft bloggen. Den har också varit vårt sätt att sprida det vi lärt oss till andra lärare.

Bloggen ”Anteckningar från naturen”
Det här är mest min egen privata naturblogg men jag har använt den som extra läromedel efter t.ex. våra fjällveckor som vi har med våra idrottsklasser i åk 3. Jag gjorde några bloggposter med foton + beskrivningar på alla geologiska företeelser som vi såg och växter mm. På så sätt fick eleverna en lärobok som innehöll precis det som de själva varit med och sett i verkligheten. Detta är en idé som kan utvecklas mycket mer i olika sammanhang. Man kan också låta elever göra egna bloggar där de redovisar för varandra på detta sätt.

Den filmade slutredovisningen
Här är den filmade slutredovisningen där vi i ämneslaget i naturkunskap på Stagneliusskolan går igenom våra samlade erfarenheter av vårt projekt.

Hela presentationen som pdf
Här är själva presentationen som vi använde under genomgången. Vi gjorde den tillsammans i Google Drive och hämtade ut den sedan som PDF och AV Media la ut den på sin hemsida. Här har vi hyperlänkat till alla verktyg vi använt och alla föredrag som vi haft av gästföreläsare kan man klicka fram i presentationen.

Vårt samarbete med AV Media i detta projektet har varit mycket givande. Genom att förlägga våra föreläsningar dit har vi kunnat samarbeta med Jenny Nyströmskolans projekt ”Den digitala biologiundervisningen” och vi har också knutit en del kontakter med andra skolor och det digitala projektet inom folkbildningen.

Bloggen ”Att föra kunskapen vidare”
När projektet om den digitala naturkunskapen var slut kände jag att jag ville ha en egen blogg där jag samlar alla mina erfarenheter. Jag tänkte att det kunde vara ett bra sätt att förbereda sig inför slutredovisningen vi hade den 14 januari genom att varje dag försöka få ner alla erfarenheter och tankar. Detta har visat sig ge mer än vad jag från början trodde. Jag har twittrat ut mina bloggposter och jag är alldeles fascinerad över hur information och kunskap kan spridas i dessa tider. Fram till nu har människor i 23 olika länder sett vad jag skrivit och jag har fått respons och tips från lärare uti Sverige som jag aldrig träffat. Genom facebookgruppen ”Förändra skolsverige” är jag nu med i en dialog om hur vi kan förändra den svenska skolan. Fick också ett erbjudande att gästblogga i projektet ”Bedömning för lärande” som gjorde att jag fick upp ögonen för deras projekt som jag säkert kommer att ha användning av i framtiden.

Global Profil
I Global Profil har vi under året som gått försökt att utveckla en case metodik i vår undervisning. En del av detta projekt har varit att göra en hemsida och blogg som skall vara navet i vår undervisning och vår internationella kommunikation. Denna sida har vi valt att också ha som vårt tävlingsbidrag i Webbstjärnan.

Internationell hemsida: Global Profile
Detta skall bli vår officiella hemsida och är vårt Webbstjärneprojekt. Genom att delta i detta projekt har vi tillgång till support som har varit väldigt bra att ha. Det är inte helt lätt att bygga upp en sida i WordPress om man inte är van. Men så fort man har stött på ett problem har vi bara kunnat slå en signal till David Larsson, en gammal Kaggelev som nu arbetar på Webbstjärnan, så har han hjälpt oss. Ett ovärderligt stöd!
På denna sida är det meningen att vi skall ha all vår internationella kommunikation mellan resorna, lägga in eleverarbeten mm. På denna sida skriver vi på engelska.

Twitterkonto: Globalprofilkal
För att kunna twittra ut det vi skriver i vår blogg har vi skapat ett eget twitterkonto för Global Profil. Genom detta kan vi också få information genom att följa journalister, organisationer och andra afrikanska twittrare.

Facebooksida: Global Profil Kalmar
Denna sida är tänkt att nå ut till de elever som är intresserade att gå Global Profil och till ”allmänheten” och föräldrar t.ex. som vill veta mer om vad vi gör.

Radioprogram Klotet 19 december 2012: Hållbarhetsundervisning i på Global Profil i Kalmar: Resor, Klotet och Wikipedia-prov
Under höstens resor till Uganda och Sydafrika samarbetade vi med Vetenskapsradion Klotet. Några av våra elever gjorde radiodagböcker och här är inslaget med dessa som sändes den 19 december 2012.

Wikipediaartiklar
När eleverna kom hem fick de som examinationsuppgift skriva artiklar på Wikipedia om det som de varit med om. Här har jag använt denna blogg för att beskriva vad de gjort och sprida idén. Vi fick mycket bra hjälp av Sophie Österberg från Wikimedia för att kunna göra detta.

Internationella programkontoret
En av våra finansiärer för Global profil är Internationella programkontoret. I höstas besökte de oss på vår resa i Sydafrika. Vi fick också många frågor om hur vi byggt upp vårt projekt.

Att lära idrott och naturkunskap

”Finns det en universell inlärningsprocess?”

”….öhh, vad menar du?”

Jag tänkte berätta för mina idrottselever idag om den bild av inlärningsprocessen  som jag kom på för några år sedan.

”Finns det en universell inlärningsprocess?”

”Eller om jag säger så här: lär ni er spela fotboll eller någon annan idrott på samma sätt som ni lär er naturkunskap?”

”Det klart vi inte gör, det är ju helt olika saker”

”Hur lär ni er fotboll då?

”Vi tränar”

”Vad gör ni då då?

”Tränarna ger oss instruktioner och så får vi repetera och träna in det när vi är på planen”.

”Läser ni inte i en bok hur man gör mål och sedan går ni ut på planen och skjuter mål”

”Nej så går det inte till! Tränarna säger hur vi skall få en bra teknik och sedan tränar vi på det. De berättar om olika strategier och sedan tränar vi på det. Och vi tränar samspel också……och spelförståelse förstår du Dan!

”Men hur har ni fått göra i naturkunskapen då under hösten? Fick ni inte träna på att hitta fakta om hälsa på internet, göra en enkät och sedan jobba med en rapport tills ni fått ihop allt som ni lärt er och fått det så som det skall vara i en rapport? Och samspel! Varför tror ni att ni fick jobba i grupp?”

”Jo det är klart. Vi jobbade ju väldigt mycket på egen hand i grupperna och tog reda på olika saker och tränade på att visa att vi förstått hur det är”

”Hur gör tränarna när ni gör fel då”

”De berättar för oss vad vi gör för fel så vi kan bli bättre, de ger oss feedback”

”Hur gör tränarna när ni gjort något bra”?

”De berättar för oss vad vi gör bra”

”Vad gjorde jag efter att jag läst er rapport om hälsa?”

”Du skrev vad vi kunde bli bättre på och vad som var bra.”

”Ser ni att det finns likheter mellan att lära sig en idrott och att lära sig naturkunskap?”

Jo det kunde de se. Sen försökte jag få dem att fundera över om de inte kan använda sig mer av den kunskap de har av att lära sig sin idrott och överföra det till naturkunskapen.

Vi pratade om hur viktigt det är att vara samspelta i ett lag om man vill vinna en fotbollsmatch. De kunde också lätt förstå hur mycket mer de skulle lära sig om de jobbade bra i en grupp. Grupparbete kan verkligen ge eleverna en riktig skjuts framåt om det fungerar bra och vara en total katastrof om det inte fungerar.

När eleverna kom till skolan i höstas delade vi in dem omedelbart i basgrupper med ca 5-6 elever. Ingen elev blev då utanför utan alla fick tillhöra en grupp. Eftersom vi inte kände eleverna alls så blev samarbetet inte alltid så bra. I flera av grupperna fanns det alltid någon eller några som inte var så motiverade och någon eller några som var väldigt ambitiösa. Jag kan säga att det var inte många grupper som fungerade optimalt.

Efteråt gjorde vi en utvärdering. Många uttryckte önskemål om att få arbeta med någon som hade samma ambition. När vi gjorde nya grupper inför debatten om GMO som vi ska  ha om några veckor så gick  vi helt på vilket betyg man sa sig att sträva mot. Alla de som vill sträva mot ett A satte vi tillsammans, alla som var nöjda med E eller D i samma och så alla däremellan. Målet var att få elever med så liknande ambition i samma grupp.

Vi har nu bara hållit på en vecka men redan samma dag de fick sitta i sina nya grupper såg man i deras ögon att de flesta var nöjda.

Vi får se till sportlovet hur det går.