WWF – biologisk mångfald och ekologiska fotavtryck

Av alla organisationer som arbetar för att rädda den biologiska mångfalden på jorden har jag nu kommit till WWF. Deras två huvudarbetsområden är att arbeta med att rädda den biologiska mångfalden och att minska människors ekologiska fotavtryck.

Att hindra exploatering av våtmarker t.ex. är en mångfacetterad uppgift. Detta såg vi i Masaka i Uganda där WWF arbetar med Viktoriasjöns avrinningsområde och försöker få de floder som rinner ut i Viktoriasjön att vara så lite förorenade som möjligt. Det kan innebära att arbeta för att lösa ungdomsarbetslösheten så att inte ungdomarna ger sig på aktiviteter som förstör våtmarkerna. Det kan innebära att bygga upp ”mönstergårdar” som kan tjäna som goda exempel för andra att ta efter. Det kan betyda att sätta upp plantskolor för kaffeodling.

Naturvården tar många nya vägar nu jämfört med när jag var ung och aktiv i Fältbiologerna. Den här filmen från WWF visar på ett briljant sätt  hur man kan ta fram en strategi för att skydda regnskogen:

Creative Force

Svenska institutet har ett program som ger stöd till samarbete mellan svenska och utländska organisationer. Det syftar till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer genom samarbeten inom media, kultur och relaterade sektorer. Creative Force heter det.

Det ger bidrag till sk såddfinansiering och större projektsamarbeten. Såddfinansiering är pengar till projekt som är på planeringsstadiet och behöver resurser för att komma igång.

Creative Force finns i fyra olika områden:
1. Afrika (Etiopien, Kenya, Mocambique, Nigeria, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe.)
2. Mellanöstern och Nordafrika (Algeriet, Egypten, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, och Västbanken/Gaza)
3. Östra Europa och västra Balkan (Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukrania, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Serbien.
4. Ryssland (Nordvästra Ryssland och norra Kaukasus)

Det går att följa på facebook: Creative Force

En stad utan bilar

Klockan är halv sju på morgonen. Jag och min son Fredrik går in mot Kvarnholmen och Kattrumpan i Kalmar. Vi ser cyklist efter cyklist ta sig in mot centrum. Inte en enda bil! Folk går och cyklar! Alla drar sig mot Elevatorkajen. Där går det ett lämmeltåg av atleter ut på piren och ner i vattnet. Det är Ironman idag!

Hela kajen och alla gator är fyllda av folk. Atleter från över 30 nationer deltar i tävlingen.

De allra duktigaste på triathlon får starta först i en liten grupp. Alla andra står i vattnet och väntar på att få starta. Får lite känslan av ”Trandansen” vid Hornborgasjön. ”Pang”! Alla ger sig iväg! Det ser ut som en stor gnu hjord som tar sig fram genom Serengetis floder under höstvandringen.

Under dagen är Ängöleden helt avstängd. Folk kantar gatorna. Från min lägenhet på Ängö hör jag kommentatorerna prata i högtalarna.

Detta är sannerligen en folkfest!

”Godheten” och skolans uppdrag

I onsdags fick jag möjlighet att se ”Godheten” av Stefan Jarl. Den hade kommit till Kalmar med hjälp av ett privat initiativ och via doc lounge Kalmar hade jag blivit inbjuden till Biostaden där den visades. Många av Kalmars politiker hade blivit inbjudna och flera bekanta ansikten från lokaltidningarnas sidor såg jag bland publiken.

Filmen hade ingen direkt handling utan var mer ett föredrag med Tommy Berggren och ett antal ekonomiska experter och forskare som uttalade sig om de klyftor som vuxit i samhället. De talade om bankernas stora vinster, om bonusar och mycket av det som vi hör dagligen om i radio och TV. Pratet varvades med naturbilder, olika stads- och samhällsbilder och blev en intressant och tankeväckande helhet.

Under den senaste månaden har jag stött på minst två andra filmer eller TV program som tar upp samma ämne.

På UR ligger serien ”varför finns fattigdom” som tagits fram av 70 olika nationella publik service TV-bolag. Programmet ”Den amerikanska mardrömmen” tar upp samma fråga men ur ett Amerikanskt perspektiv.  Där speglas den stora klyftan mellan fattiga och rika som ökat mer och mer de senaste åren.

På UR ligger också ”Systemfel som hotar världen” som jämför det som sker nu i USA med vad som hände innan romarriket föll. Man talar om neoklassisk ekonomi och hur de rikaste rika lever i en slags socialism där samhället går in och räddar deras banker gång på gång.

Jag la in denna film som en länk på facebook och berättade att jag sett Godheten. Inom någon timme hade jag fått ännu mer länkar till liknande program.

Zetigeist heter en filmtrilogi av Peter Joseph som också handlar om dagens ekonomiska system och vad man kan göra åt det.

Fick en intressant Youtube länk till David Sloan Wilssons föredrag om ”compassion and altruism” ur ett evolutionärt perspektiv. På 45 minuter går han igenom hur medkänsla och altruism har varit viktigt i vår mänskliga utveckling och han berättar om intressanta experiment från djurvärlden som belyser denna fråga.

Fick också en länk till en artikel om en ekonomisk torped som hoppat av och avslöjat metoder som USA haft för att få makt över olika länder och deras tillgångar:

Hur skall jag som lärare förhålla mig till detta?

Det som slår mig är att jag sedan den nya gymnasielagen börjat gälla och jag undervisat i den nya naturkunskapskursen 1b börjat med att lära eleverna ställa frågor. Jag har ingen lärobok som säger vad som är rätt. Jag låter eleverna gå igenom en läroprocess där jag lär dem hitta fakta själva utifrån egna frågor inom ett bestämt område. Just förmågan att ställa bra frågor har jag lyft fram på ett nytt och mer framträdande sätt än tidigare eftersom kursplanen säger så.

Utifrån det filmerna visar så tror jag att detta är helt rätt väg. Vi måste ha medborgare som kan ställa de rätta frågorna. Medborgare som lärt sig att ta reda på fakta och bedöma dess trovärdighet och relevans. Medborgare som kan se på en sakfråga ur flera olika perspektiv och vinklar. Vi behöver också medborgare som kan lösa problem på ett kreativt sätt.

Skollagens paragraf nr 5 säger följande:

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Utifrån skollagen finner jag stöd för att jag ska ta upp den problematik som Stefan Jarl belyser i sin film och som alla de andra filmerna och artikeln också gör som jag nämnt här.

Jag skall ge eleverna kompetens och verktyg för att kunna se igenom det som gör våld på de mänskliga rättigheterna. Jag skall ge eleverna självförtroende och en bas för goda mänskliga relationer i ett solidariskt samhälle.