Om

Dan Frendin

Lärare i naturkunskap på Stagneliusskolan i Kalmar.

På Stagneliusskolan undervisar jag bl.a. idrottsklasser i naturkunskap på programmet ”Samhälle beteendevetenskap”.

Mitt senaste utvecklings- och forskningsprojekt handlar om att arbeta med livsplaner i skolan.

Tidigare har jag arbetat med arbetsmarknadsutbildningar, en KY utbildning i ”Praktisk samhällsekologi” och företags- och kommunutbildningar i miljö- och hållbar utveckling.

”Att föra kunskapen vidare” har varit ett tema som följt mig under hela mitt liv.

Alla foton i bloggen har jag tagit själv om inte annat anges. Alla foton har copywright.

Allt började med Mozarts ”Alla Turca”.