ISTE 2013: Fem megatrender…..

….som kommer att förändra undervisningen.

Igår gjorde jag ett försök att beskriva översiktligt och kort hur de stora dragen ser ut i det nya utbildningsparadigmet som jag såg det på ISTE i San Antonio.

Idag skall jag börja att skriva om de fem megatrender som Jason Ohler tog upp på ett föredrag han höll på konferensen och som kommer att påverka det sätt vi undervisar på. Jason har intresserat sig för teknik i undervisningen så länge som det funnits datorer. Han har skrivit flera böcker.

Han började med att ge olika exempel på att teknologi i sig gör att vi gör olika saker. Håller vi i en hammare så är det mycket troligt att vi börjar göra saker som vi kan använda hammare till. På samma sätt är det med alla nya digitala ”maskiner” vi skaffar oss. Teknologin gör att vi utvecklar vårt sätt att arbeta och att vara på.

Men bara för att en kan göra något ska då alla ha möjlighet att göra det? Det är ett dilemma som vi kommer att hamna i flera gånger. Man har nu uppfunnit en ”hatt” som gör att det går att lösa matematikuppgifter lättare. Om den nu finns, ska inte alla då ha möjlighet att få en sådan?

Han tog upp två personer som varit bra på att förutspå hur teknik kommer att utvecklas och påverka våra liv. Den första var Michael Dertouzos. Han jobbade på MIT Computer Science och skrev boken ”The Ancient Human”. Han försökte förutspå hur ny teknik skulle utvecklas i samhället genom att tänka hur gamla sätt att umgås och leva skulle påverkas av det nya. Han tittade på den antika människan och satte in henne i den nya tekniken och gjorde sina uttalanden utifrån det. Ofta fick han rätt!

Den andra var Marshall McLuhan som gjort en sorts matris man kunde ”lägga över” den nya tekniken och sedan göra sin analys.

En viktig sak som han tog upp var att varje ny teknik som kommer både kopplar samman och skiljer saker. Han tog upp mikrovågsugnen som exempel. Den gör att det går lättare för barn att göra sin egen middag genom att bara ställa in något och värma. Samtidigt kan den ta bort att familjen samlas varje dag och åter middag tillsammans. I ”moderna” hus i USA har man ofta inget ”gammaldags middagsbord” längre. Man har en plats där man kan sitta själv och äta.

Ohler menade att grundpelarna i dagens nya utbildning är att vara mobil, vara sammankopplade och ”STEM”. ”STEM” står för ”science, technology, engineering” och ”mathematic”.

Tre utbildningstrender som behövs enligt Ohler är:
– ”Creatical thinking” som är en sammankoppling av ”creative thinking” och ”critical thinking”
– ”New literacy’s”. Eleverna måste lära sig att förstå nya sätt att kommunicera med text, bild och ljud. Att bara
kunna förstå bokstäver och siffror räcker inte längre.
– ”Digital citizenship”. Eleverna måste lära sig hur de skall uppföra sig och använda sig av webben.

Trend 1: Big data
De närmaste dagarna skall jag ta upp en trend per dag som Ohler pratade om. Den första han tog upp var ”big data”. Vi måste förstå att det nu finns massor av data om allt. Söker man på ”global warming” på Google kan man få upp 35 miljoner träffar på en sekund. 30 miljarder bilder delas på Facebook varje dag. 294 miljarder email skickas varje dag. Det är bara några exempel på den väldiga mängd data som finns nu på i stort sett allt.

Det går nu att samla all data om dig som du sänder ut på internet och stoppa in något som Ohler kallade ”Predictive analytics”, en ”maskin” som kan sätta samman allt om dig och sedan föreslå för dig vad du kanske vill köpa. Vi kan se det t.ex. på facebook där vi får annonser om det vi kan tänkas vara intresserade av.

Ohler menade att vi som lärare måste lära eleverna hur viktigt det är att skapa goda ”digitala fotavtryck” av oss. Genom att publicera e-portfolios och annat positivt som visar vad vi kan och har gjort kan vi själva styra det som finns om oss på webben.

ISTE 2013: Sammanfattning och trender

Jag skall nu i några bloggposter försöka att sammanfatta ISTE 2013 och spegla de trender som jag såg under konferensen.

Första några fakta om hela eventet:

– Över 13 000 deltagare
– 74 länder var representerade och 1855 var internationella konferensedeltagare
– 373 deltog virtuellt
– Över 4 500 utställningspersonal
– 499 edtech företag var representerade
– Över 1 200 volontärer hjälpte till.
– Nästan 1 100 presentatörer.
– Över 50 000 tweets använde den officiella hashtaggen #iste13 under konferensen
– 14 000 nedladdningar och aktiveringar av konferensappen med 178 000 öppningar och 18 000 timmars användning.

Ser man i stort så handlar det mesta, mer eller mindre uttalat, om att eleverna skall utveckla det man kallar ”21 st century skills”. Detta är ett antal förmågor som man tagit fram i USA och som är grunden för deras utbildningsvision. Jag har tidigare skrivit om dessa i min blogg den 20 februari i år.

Dessa förmågor är grunden i det nya utbildningsparadigmet. De behövs därför att utvecklingen går så snabbt nu att det är svårt att veta vad eleverna behöver kunna när de kommer upp i yrkes- och vuxenlivet. Därför vill man fokusera på förmågor istället som stödjer ett livslångt lärande.

Några ord som sammanfattar det nya paradigmet är kreativitet, autenticitet, relevans, kollaboration, global samverkan, engagemang, resiliens, delaktighet, individanpassat, mångfald, personligt lärnätverk, personlig lärmiljö, sociala medier samt digitalt och digitala verktyg.

Den nya tekniken lägger en grund för nya möjligheter men i allt detta nya hittar man samtidigt tidlösa principer och grundläggande känslor.

Pedagogiker och metoder som man talar om är project based learning, blended learning, passionbased learning, flipped classroom, universal design for learning (UDL), personalized learning och gamification.

ISTE 2013: Föredrag och mötesformer

Det som gör att ISTE konferenserna är så givande att vara med på är att det finns så många olika sätt att träffa och lyssna på olika människor. Jag skall här försöka att göra en sammanställning och beskrivning av de möten och föredragsformer som vi var med om.

Keynote 
Detta är den största formen av föredrag. Här är det världsklass som gäller på föreläsaren. De håller ett drygt en timmes föredrag i den största salen ”Convention center” har. På Jane McGonical som var den första keynote talaren i år kom det över 6 000 lyssnare.

Concurrent Session
Det här är föredragen som är ungefär en timme långa och hålls i någon stor föreläsningssal som kan hysa 100- 200 deltagare. Undantagsvis fler om det finns en sådan lokal. På Convention center i San Antonio fanns Lilac theatre som säkert kunde ta upp mot 1000 åskådare.

Det finns flera olika typer av dessa föredrag. Här kommer listan på dem.

Lecture/Panel Sessions
Dessa lyfter fram framgångsrika edtech program, projekt, lektioner, idéer eller koncept.

Spotlight Sessions
Lyfter fram erkända IKT ledare.

Corporate Spotligt Sessions
Lyfter fram utbildare som använder produkter eller lösningar från sponsorerna av konferensen.

BYOD (Bring Your Own Device) Sessions
En praktisk workshop där deltagarna lär sig genom att använda sina egna laptops eller andra apparater.

IVC Showcase Sessions
En interaktiv videokonferens på ca 30 minuter där föredragshållaren sänder från hemmaplan.

Research Paper Sessions
Föredrag där man pratar om forskningsrapporter som kommit på hur utbildning kan förbättras med teknik. Dessa kan vara i formen av ett föredrag eller rundbords möten där deltagarna samlas runt ett bord.

Birds-of-a-Feather Sessions
Här samlas man runt en idé som man vill utveckla tillsammans och arbetar med den ca en timme.

Inom dessa former kunde man ha ”runda bordssamtal” där alla samlades runt ett bord runt den som talade.

Man kunde blanda upp detta med ”ignite Speech”, tal som bestod av 20 bilder som fick visas i 15 sekunder. Dessa föredrag tog allså ca 5 minuter.

SIG Sessions
SIG står för ”Special Interest Group”. ISTE har ett tiotal olika sådana grupper som samlas runt en företeelse eller idé.

SIG Forum
De kan vara 1-2 timmar långa och lyfter fram någon fråga inom den grupp det gäller.

SIG Meetings
Detta är informella möten där man träffas och diskuterar olika ämnen, lär sig om sitt ämnesområde eller planerar kommande aktiviteter i sin grupp

Ticketed Workshops
Detta är för mindre grupper som får möjlighet att under 90 minuter, tre timmar eller 6 timmar att få lära sig praktiskt om något inom IKT.

Learning Station Session
Detta är två timmars presentationer i ”utställningsformat”. Man får en skärm och ett bord där man kan sätta upp sina presentationer. På bordet finns också en datorskärm så man kan visa digitala presentationer. Här går folk runt och tittar och pratar med presentatörerna.

Under årets konferens fanns det tre typer av Learning Station Sessions.

Global Collaboration Project Sessions
Här visades olika projekt där elever och lärare från olika områden samarbetade

Student Showcase Sessions
Här visade olika elever upp sina klassrumsprojekt och aktiviteter.

Poster Sessions
Här visade man upp olika projekt, arbetsmetoder mm inom olika teman. Genom att man kunde gå runt i två timmar så hade man tid att prata med de olika deltagarna som hade intressanta projekt. Man utbytte visitkort eller delade ut papper som beskrev sitt projekt. Det var en sådan presentation som vi hade.

Playground
Här kunde man på olika stationer leka med olika tekniker. De olika teman som de hade var:
Digital Age Media
Digital Storytelling Playground
Games and Simulations Arcade
Innovation in Teacher Education Playground
Interactive books
Interactive Videoconferencing Playground
TCEA iPlayground
Mobile Learning Playground
Mobile Technologies, UDL and AT Playground
STEM Playground
Virtual Environments Playground

Lounges
Nätverkszoner som man byggt upp på tre ställen där man kunde sitta runt bord och träffa likasinnade, skriva, ladda sina datorer eller läsplattor eller titta på de föredrag som sändes ut i det interna TV nätet.

Bloggers Café
Här satt man om man ville blogga.

Newbie Lounge
För de som behövde hjälp att hitta på sin första ISTE konferens och lära sig ISTE appen mm.

Social Butterfly Lounge
Här kunde man få hjälp med att få kunskap om sociala media och ISTE:s grupper.

Utställning
Förutom alla dessa ”sessions” pågick det en utställning eller mässa där olika företag och organisationer presenterade sina produkter. Där kunde det också vara mindre föredrag.

Övrigt
Förutom dessa typer av möten hade man möten där man t.ex. träffade styrelsen för ISTE, alla redaktörer för tidskrifterna och bokutgivningen.

Överallt fanns det volontärer som kunde hjälpa en att svara på frågor var olika sessions eller andra programpunkter var.

ISTE 2013: Reach the world

Reach the world startade 1998 i New York och har sedan dess nått 15 000 elever och 600 lärare. Deras program går ut på att en klass får följa en volontärs resa i en främmande världsdel. Klassen får rapporter varje vecka från en resenär som är en stipendiat från något som heter Benjamin A Gilman International Scholarship Program. På så sätt får lite äldre elever som reser träna sig i att arbeta journalistiskt och rapportera och de yngre eleverna får förstahands information om olika ställen på jorden. Eleverna skypar med resenären och ger honom eller henne olika uppdrag att ta reda på saker.

Organisationen har också utvecklat online spel i geografi för de lägre klasserna: Geogames.

Här går det att se videos från organisationens verksamhet: RTW på Vimeo

ISTE 2013: Flat classroom

Flat classroom är en organisation som hjälper elever och lärare att hitta andra klasser och lärare runt om på jorden att samarbeta med. Deras projekt som startar tidigt på hösten håller på ca 10 veckor och de olika klasserna kommunicerar via en Wiki.

Här är några av deras projekt:

Eracism – Ett projekt om rasism.

NetGenEd – Ett projekt om framtidens utbildning ”nätgenerationens utbildning”

Digiteen and Digitween – Ett projekt om ”digital citizenship” och samarbete

A week in the life – Ett projekt för de lägre klasserna där man lär sig om hur det är att leva i olika kulturer.

ISTE 2013: World Leadership School

Av alla globala organisationer som jag träffade på ISTE liknar World Leadership School allra mest vår egen Global Profil och Globala skolan. Men de är större och har utvecklat sitt arbetssätt och arbetar med hela skolor och i fler länder. De har sitt huvudkontor i Denver Colorado.

På den här videon förklarar deras chef Ross Wehner organisationens filosofi: https://vimeo.com/56060333.

Organisationen arbetar med hela skolor och hjälper lärarna genom olika program att få in globalisering och ”21 st century skills”, förmågor som ungdomarna behöver för att bli ledare i en föränderlig värld, utifrån skolans kursplaner. De arbetar med reseprogram, partnerskap mellan klasser, kurser, utbildningsresor för lärare och konsulting när det gäller kursplanearbete. 

Deras filosofi bygger på att man i en global utbildning måste använda erfarenhetsbaserad undervisning, kollaborativt lärande och hjälpa eleverna att utveckla förmågor som de har nytta av i en föränderlig värld. Det kan innebära att arbeta i team, analysera och få fram information, att vara kreativ, klara av misslyckanden, respektera andra samt hitta det man brinner för och sitt syfte i livet.

Deras globala utbildningsprogram fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med systerskolor runtom i världen. De ser till att integrera globala erfarenheter och för varje år så växer den känslomässiga kraften i deras program genom kulturutbyten och samarbeten.

De fokuserar också på att få in de globala frågorna i den ordinarie undervisningen utifrån de kursplaner som finns. De arbetar med globala frågor och ledarskap genom att låta eleverna bo och arbeta i lokalsamhällen på landsbygden i de länder de samarbetar med. De ser också lokala ledare som viktiga exempel på globalt ledarskap.

De flesta skolprogram börjar med en 10-21 dagars resa till en lokalsamhälle på landsbygden i Asien, Afrika, Latin Amerika eller USA. På dessa resor så bor de i samhället, arbetar med elever i de lokala skolorna med olika ”service projekt” och går deras speciella kurs i ledarskap och globala frågor. I slutet av sin vistelse får eleverna utveckla sin egen livsvision och sätta mål för sin framtid.

 

ISTE 2013: TakingITGlobal (TIGed)

TIGed är en canadensisk organisation som verkar för en ökad global förståelse bland ungdomar

TIGed.s vision är aktiva och engagerade ungdomar som vill skapa en mer fredlig och hållbar värld. De vill inspirera och ge kraft till att ungdomar skall förstå och agera på de stora frågorna i världen. TIGed arbetar med att få samman ungdomar i en social rörelse för en bättre värld.

Detta gör man genom att

  • använda ny teknik för att påverka socialt, kulturellt och ekonomiskt
  • lyfta fram möjligheter
  • inspirera för att visa ungdomarnas potential
  • visa på utmaningar och perpektiv
  • skapa nätverk

TIGed verkar för att skapa grupper lokalt, nationellt och internationellt som delar med sig av erfarenheter och arbetar kollaborativt. Man vill lyfta fram ungdomars roll i beslutsfattande.

De har bl.a. gett ut några olika aktionsguider, leder kurser, genomför webinarier och föreläsningar.

De har över 53 000 elever som är med, 9900 lärare och 4120 skolor i 144 länder.

De har också olika program i sin verksamhet. Ett av dessa program är DeforestACTION som går ut på att klasser runt om i världen håller koll på en bit regnskog i Borneo och när de ser en misstänkt olaglig avverkning så slår de larm till lokala miljögrupper som åker ut i skogen och kollar. Detta arbete presenterades på en keynote speach på förra årets ISTE konferens.

Ett annat program heter Global encounters och är ett program där man kommunicerar via videokonferenser.

De har ett program de kallar Tread lightly där ungdomar kan mäta hur stort deras ekologiska fotavtryck är och lära sig att leva klimatvänligt.

Programmet Sprout är en kurs för ungdomar som vill arbeta med att förändra världen.

Shout heter deras kurs i globala mijöproblem.

Future friendly schools är en certifiering en skola kan vara med i för att visa att man arbetar  med globalt medborgarskap, elevmedverkan och miljöarbete.

ISTE 2013: ePals

Ett namn som syns mycket på ISTE är ePals. Det är ett utbildningsföretag som har som affärsidé att underlätta för globalt samarbete mellan lärare och elever runt jorden. De når över en miljon elever i 200 länder.

Man kan kostnadsfritt bli medlem och få tillgång till olika projekt världen över, fria emailadresser som eleverna kan använda när de skall ha kontakt med varandra och olika läroresurser.

Projekten finns i något man kallar Global Community.

I år lanserade man Learn365 på ISTE 2013. Där erbjuder man skolor verktyg för projektbaserad undervisning som man sedan kopplar till sitt Global Community. Med detta vill man underlätta för lärare att lära eleverna det man kallar ”21st century skills” i USA.

De samarbetar t.ex. med National Geographic och Smithsonian education och man kan komma åt utbildningsmaterial från dem via ePals. Letar man efter något material till de nya kurserna till hösten så kan jag se att man kan hitta bra material på deras ”Teacher resources” sida.

ISTE 2013: iEARN

Under den första dagen av konferensen var det många ”sessions” som handlade om global samverkan i olika former. Jag försökte att gå på de som på något sätt skulle vara bra för Global Profil att känna till. Jag gick till en ”tablesession” där iEARN satt.

iEARN har många projekt världen över. Bokstäverna står för International Education and Resource Network. Vid det bord jag besökte satt det en representant för ett projekt i Pakistan och en av ledarna för organisationen i New York.

iEARN är ett ideellt nätverk som stödjer över 40 000 lärare och 2 miljoner elever i mer än 130 länder genom att underlätta samarbete genom ett online globalt nätverk. Sedan 1988 har de arbetat för att använda modern teknologi för att underlätta för interkulturella projekt mellan elever och lärare som skall göra världen bättre. Varje projekt som deltar måste besvara frågan: Hur kommer detta projekt att förbättra livskvaliteten på Jorden?

Nätverket tillhandahåller:
– en säker och strukturerad miljö där ungdomar kan kommunicera
– ett ”community” med lärare och elever
– en känd åskådargrupp när elever vill skriva eller läsa för ett särskilt syfte.
– en möjlighet att lära sig genom projekt som vill fylla olika behov.
– ett inkluderande och kulturellt mångfaldigt ”community”.

Adressen är: www.iern.org

Collaboration Centre: collaborate.iern.org

Om man vill gå med i nätverket kan man gå in på: collaborate.iern.org/connect

Här en lista på landkoordinatorer: www.iern.org/countries/country-coordinators

Vill man som lärare kompetensutveckla sig inom detta område skall man gå in på: http://www.iern.org/professional-development

Ett av deras projekt heter ”Future Teachers” där lärare från hela världen diskuterar hur man kan förändra lärares sätt att lära sig att utbilda. Detta projekt finns på: www.orillas.org

ISTE 2013 – National Geographic

Under ISTE 2013 gick jag på ett seminarie som National Geographic höll i. Det hette Community Geography, Exploration, and Mapping with National Geographic Education . Där fick vi en genomgång av några av de projekt som National Geographic leder och hur man lokalt kan arbeta med det som de tagit fram

Sean Oconnor och Patricia Norris berättade om deras kartsystem, olika ”citizen science projekt” och ”The great Nature” som är deras senaste stora projekt där man skall låta människor världen över fotografera organismer i deras närhet och lägga in i en gemensam samling med naturbilder.

National Geographic bildades 1888 för att stimulera och verka för att geografiämnet skulle få sin plats i samhället. Ett av organisationens stora mål nu med sin verksamhet är att verka för att sprida det man kallar ”geoliteracy”. Det betyder i korthet att människor skall kunna ta bra beslut i samhället grundat på en förståelse och kunskap om jorden och de geografiska faktorer som påverkar oss människor.

Föredragshållarna kom från den avdelning inom National Geographic som arbetar med utbildning: National Geographic Education. Den avdelningen har en egen hemsida där deras material finns samlat. Där kan man hitta kartor i alla dess former. De har startat ett projekt som heter ”Fieldscope” som är en plattform man kan använda för olika citizen science projekt. De har bl.a. skapat ett om Chesapeke bay områdets natur och geografi. Det finns ett projekt där man följer lövsprickningen i USA: ”Budburst” och ett annat som handlar om grodor t.ex.

På sin hemsida har NG en hel avdelning med olika interaktiva kartor över hela världen. Denna avdelning är mycket användbar i undervisningen. Där kan eleverna testa att lägga olika lager med fakta över olika delar av Världen och se hur olika saker hänger ihop.

Det finns en avdelning med ”Media” som är en samling öppna lärresurser om olika ämnen relaterade till geografi.

Det finns också en hel avdelning ”Collection” med olika material om olika teman. Bl.a. kan man hitta en hel del om migration.

Under föredraget fick vi också en genomgång av vad ”Biobliz” är för något. Man samlar experter, studerande, lärare och andra intresserade och går igenom allt som finns inom ett område under 24 timmar.

Om man undervisar i geografi, naturkunskap och biologi kan det löna sig att gå igenom deras hemsida noggrant för att hitta öppna lärresurser om det man skall undervisa om och få idéer till labbar eller undersökningar.