De mänskliga rättigheterna – vad alla i skolan i lag skall främja.

”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.”

5§ Skollag (2010:800)

Som jag skrev igår nämns de mänskliga rättigheterna tre gånger i de första paragraferna av skollagen som togs 2010. En gång i §4 och två gånger i §5. Skrivningen är inte vag utan väldigt tydlig: vi SKA främja de mänskliga rättigheterna!

Skolan är en del av hela det svenska samhällets mål att förverklliga de universella mänskliga rättigheterna.

Hur gör vi det då? För det första är det inte bara lärarna som skall göra det utan ”alla som verkar inom utbildningen”. Vi lärare ska naturligtvis ta upp det i vår undervisning men hela organisationen med rutiner och arbetssätt skall utgå från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheterna togs 1948. Men under begreppet ”de mänskliga rättigheterna” finns det 10 till universella konventioner. Det finns också 6 internationella konventioner som rör större områden på jorden som t.ex. ”Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter” från 1981 och ”Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 2000.

1993 instiftade FN en högkommissarie för mänskliga rättigheter som är en universell kontrollfunktion som skall övervaka att de mänskliga rättigheterna följs.

2006 etablerades FN:s råd för mänskliga rättigheter som ligger under generalförsamlingen.

Wikipedia har en bra översiktsartikel om de mänskliga rättigheterna som är en bra början när man skall sätta sig in i dem och få en historisk bakgrund.

Ungdomar för mänskliga rättigheter har också en enkel översikt över mänskliga rättigheters framväxt historiskt från Cyrus 539 f.kr via Magna Charta 2015, Petition of rights 1628, Förenta staternas oavhängigförklaring 1776 och den franska förklaringen om människans och medborgarens rättigheter 1789 fram till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948.

På FN:s högkommissaries hemsida kan man hitta hela texten till den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna på svenska.

Den går också att läsa på Svenska FN förbundets sida där mycket annat som rör rättigheterna står.

Den svenska regeringen har en egen webbplats för de mänskliga rättigheterna. Där förklaras de på olika sätt. Bland annat finns det en förklaring på lätt svenska. Det står också t.ex. vart man skall vända sig om man anser att någon av ens mänskliga rättigheter blivit kränkt.

Det arbetas på olika nivåer för att de mänskliga rättigheterna skall garanteras. Sveriges kommuner och ländsting (SKL) arbetar systematiskt med att stärka arbetet. För skolans del är deras arbete för barn rättigheter intressant. De har precis gett ut en handledning de kallar ”Gör barn starkare”.

”Globalportalen” heter en sida som tar upp globala frågor utifrån de mänskliga rättigheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s