Möte med Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan

Idag besökte socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Ibrahim Baylan Kalmar. Efter att ha besökt förskolor i Lindsdal, Jenny Nyströmskolan och Linnéuniversitetets rektor talade han om ”framtidens skola” i Vasaskolans matsal.

Jonas Hellberg som är ordförande i barn och utbildningsnämnden i Kalmar inledde kvällen. Han talade bl.a. om vikten av att skolan kan kompensera dåliga hemförhållanden.

När Ibrahim Baylan tog över pratade han om människovärdets betydelse i det svenska samhället. Han satte in skolan i sin sociala roll och betonade vikten av att varje människa ska kunna utbilda sig till det den vill. ”Utbildning skall vara öppet för alla på lika villkor och finansieras gemensamt”. ”Var och en skall kunna göra den resa de själva vill”

Sen tog han upp ett antal exempel på vad han inte var nöjd med i den svenska skolan nu:

– Var 8:e elev klarar inte målen i grundskolan.
– 7 av 10 som får försörjningsstöd som vuxna saknar gymnasial utbildning.
– Andelen som inte når upp till målen ökar hela tiden.
– Grundläggande basfärdigheter som att läsa, skriva och räkna blir sämre
”Nu ser vi den första generationen som har sämre läsförmåga än sina föräldrar sedan 1840 talet”
– Barngrupperna blir allt större i förskolan
– Allt färre väljer yrkesutbildningar i gymnasiet
– Kommunal vuxenutbildning har dragits ner
– Antalet högskoleplatser har minskat
– Skolpolitiken utgår från ”tyckande” och inte vetenskaplig grund.

Detta vill han jobba för om socialdemokraterna får makten vid nästa val:

– Alla barn skall ha möjlighet att gå i förskola
– Barngrupperna måste bli mindre på förskolan
– Minska klassstorlekarna.
– Satsning på lärare och läraryrket genom kompetens och fortbildning
– Arbeta för att lärare skall få högre lön
– Eleverna får inte lämnas åt sitt öde. Alla elever bör få den hjälp de behöver.
– Om skolan ger läxor skall skolan också se till att läxhjälp finns på skolan.
– Möjlighet till sommarskola för alla som behöver
– Lärarna måste få tillgång till aktuell forskning genom ett nationellt institut för skolforskning
– Inte bara kontroll av skolor utan också möjlighet till utvecklingsinsatser.

När det blev dags för frågor så frågade jag honom hur han tänkte om den svenska skolans digitalisering. Han svarade att digitaliseringen genomsyrar hela samhället nu men skolan halkar efter. Han var mycket kritisk till Björklunds ointresse för frågan och lyfte fram att de sista beslutet som tagits när det gäller IT i skolan på nationell nivå var när han själv som utbildningsminister beslutade om PIM 2005. Sedan dess hade ingenting hänt på den fronten.

Socialdemokraterna hade föreslagit en nationell IT strategi för skolan men fått den nedröstad. Kommer han till makten kommer han se till att det görs en sådan.

Sedan följde många frågor som t.ex. berörde lärlingsplatser, industriutbildningar och läxhjälp. När det gällde kontroll av eleverna så sa han att ”de skolor som letar fel på eleverna misslyckas ofta”. ”Skolan måste fånga varje barns förmåga”.

Mycket intressant blev det när Baylan talade om skollagen. Han hade naturligtvis läst den många gånger och tyckte att det som stod där var mycket fint skriven. Det svåra är sedan att förverkliga det som står där. ”Det blir inte så bara för att det står så i en skollag” menade han. ”Det behövs mer”. ”Hur blir de fina orden i skollagen verklighet”?

Efter ett antal frågor om högskolan och förhållandena för studenter var det så dags för en sista fråga. Jag räckte upp handen och fick ordet: ”Kommer ni att ta tillbaka estetisk verksamhet som obligatoriskt ämne på gymnasiet om ni får makten?” Baylan såg eftertänksam ut och svarade ärligt: ”jag vet inte”. ”Jag vill passa på den frågan”. ”Vill tänka igenom den mer innan jag svarar”.

”Ok då kan vi skicka dig lite argument” svarade jag.

”Ni är välkomna att höra av er” slutade han mötet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s